WELKOM OP DE WEBSITE VAN VRIJZINNIGEN WESTERKWARTIER!

 

 

 

 

Onze eerstvolgende bijeenkomsten zijn op:

18 AUGUSTUS††††††††††††††††††††† DIENST

1 SEPTEMBER†††††††††††††††††††††† PROVINCIALE BUITENDAG IN USQUERT

15 SEPTEMBER††††††††††††††††††† DIENST

6 OKTOBER†† ††††††††††††††††††††††† DIENST MET AANSLUITEND BEGROTINGSVERGADERING

14 OKTOBER†††††††††††† CONTACTBIJEENKOMST IN NIEKERK

 

 

Kijk voor verdere gegevens over deze bijeenkomsten op de paginaísdiensten of activiteiten.

 

VRIJZINNIGEN†† WESTERKWARTIER

 Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier (VGW) 

         De VGW is een vereniging van mensen die vorm en inhoud willen geven aan hun geloof.

         Ze komen maandelijks bij elkaar, voor inspiratie en ontmoeting.

         Zij laten zich inspireren door de bijbel, door poŽzie, literatuur, muziek en kunst.

         Even tot rust en in balans komen in de hectische samenleving, in een tijd van oppervlakkigheid en uiterlijke schijn.

         Zoeken naar diepgang en spirituele verbondenheid.