WELKOM OP DE WEBSITE VAN VRIJZINNIGEN WESTERKWARTIER!

 

 

 

 

Onze eerstvolgende bijeenkomsten zijn op:

21 APRIL††††††††††††††††††††††††††††††† PAASVIERING

25 APRIL††††††††††††††††††††††††††††††† JONGEREN-OUDEREN GESPREKSGROEP

19 MEI††††††††††††††††††††††††††††††††††† DIENST + JAARVERGADERING†††††††††

20 MEI††††††††††††††††††††††††††††††††††† NAPRATEN OVER DE DIENST VAN 19 MEI

9 JUNI†††††††††††††††††††††††††††††††††††† PROVINCIALE PINKSTERDIENST IN NOORDBROEK

 

Op 21 april is het 1e paasdag en dat vieren wij met een feestelijke paasdienst in de Romaanse kerk te Marum.

Pasen is het feest van de opstanding, van onderweg zijn. Allemaal zijn we onderweg in een wereld waar grenzen vervagen.

De grens tussen wat je kunt zeggen of juist niet, de grens tussen volkeren, de grens tussen mijn en dijn.

In deze paasviering gaan we op weg, op zoek naar onze eigenheid en naar waar we elkaar raken en ontmoeten.

We vieren dit met muziek, zang, stilte en overdenken.

Wilt u hierbij zijn, weet u dan welkom op 21 april

 

Kijk voor verdere gegevens over deze bijeenkomsten op de paginaísdiensten of activiteiten.

 

VRIJZINNIGEN†† WESTERKWARTIER

 Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier (VGW) 

         De VGW is een vereniging van mensen die vorm en inhoud willen geven aan hun geloof.

         Ze komen maandelijks bij elkaar, voor inspiratie en ontmoeting.

         Zij laten zich inspireren door de bijbel, door poŽzie, literatuur, muziek en kunst.

         Even tot rust en in balans komen in de hectische samenleving, in een tijd van oppervlakkigheid en uiterlijke schijn.

         Zoeken naar diepgang en spirituele verbondenheid.