NIEUWSBRIEF VGW

 

 

 

 

Drie keer per jaar ontvangen leden, vrienden en belangstellenden een

papieren Nieuwsbrief van de VGW. Hierin staat onder andere een column

van de voorgangster, worden de komende activiteiten aangekondigd en

wordt teruggekeken op gehouden bijeenkomsten.

 

De meest recente Nieuwsbrieven van de VGW kunt u downloaden via:

 

nieuwsbrief april 2021.pdf

 

nieuwsbrief oktober 2020.pdf

 

U kunt de Nieuwsbrief op het moment van verschijnen ook op uw e-mail adres ontvangen.

Wilt u een papieren exemplaar van deze brief, neem dan contact op met:

 redactie@vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------