NIEUWSBRIEF

 

 

 

 

Drie keer per jaar ontvangen leden, vrienden en belangstellenden een papieren Nieuwsbrief van de VGW.

Hierin staat onder andere een column van de voorgangster, worden de komende activiteiten aangekondigd en wordt teruggekeken op gehouden bijeenkomsten.

 

De meest recente Nieuwsbrief van de VGW kunt u downloaden via:

tekst nieuwsbrief mei 19.pdf

 

U kunt de Nieuwsbrief ook op het moment van verschijnen op uw e-mail adres ontvangen.

Wilt u een papieren exemplaar van deze brief, neem dan contact op met redactie@vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------