KERKGEBOUW

 

Onze diensten worden gehouden in de Romaanse Kerk in Marum, gelegen aan de Noorderringweg 41.

Het kerkje is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

 

144-4485_IMG

 

 

Het oostelijk deel van de kerk is in de 12e eeuw gebouwd.

Het westelijk deel van de kerk en de toren zijn in het eerste kwart van de 13e eeuw toegevoegd.

Aanvankelijk had de toren een gemetselde spits: in 1770 is hij verlaagd.

Bij een in 1964 'in eigen beheer' uitgevoerd herstel zijn de banken helaas opgeruimd;

De herenbank met snijwerk van Jan de Rijk uit het begin van de 18e eeuw en de in 1826

door D. Duursma gemaakte preekstoel zijn gespaard.

Het orgel met een gedeeltelijk uit 1658 stammende kas is in 1939 uit de kerk van Ginneken naar Marum verhuisd.

 

 

144-4492_IMG

 

144-4498_IMG