ACTIVITEITEN 2018

 

 

Datum

 

Locatie

Tijd

Opmerking

5 februari

CONTACTBIJEENKOMST

Dienstencentrum ‘De Schutse’, Oldenoert 32, Leek

13.30 uur

 

15 februari

JONGEREN- OUDEREN GESPREKSGROEP

Ruysdaelstraat 52, Assen

19.45 uur

Zie toelichting hieronder

25 februari

MUZIEK UIT DE  HEMEL

Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren

15.00 uur

Activiteit VVP-Groningen,

12 maart

NAPRATEN  OVER DE DIENST

Barckemalaan 34, Tolbert

13.30 uur

 

19 maart

CONTACTBIJEENKOMST

Dorpshuis de Rotonde, Niekerk

19.45 uur

Film ‘The only son

4 april

JONGEREN- OUDEREN GESPREKSGROEP

Parelstraat 55,

Groningen

19.45 uur

Zie toelichting hieronder

1 mei

JONGEREN- OUDEREN GESPREKSGROEP

Fransumerweg 2, Den Ham

19.45 uur

Zie toelichting hieronder

28 mei

LEZING OVER MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID

Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren

19.30 uur

Aansluitend aan ledenvergadering VVP Groningen

8 juli

ZOMERREISJE

Dienst elders met aansluitend een reisje

10.30 uur

De Onlanden en Museum de Buitenplaats

Eelde

2 september

PROVINCIALE BUITENDAG

Dorpshuis de Rotonde, Niekerk

10.30 uur

Aansluitend aan Dienst in Niekerk:

Lunch en lezing over de Hunze

15 oktober

CONTACTBIJEENKOMST

Dorpshuis de Rotonde, Niekerk

19.45 uur

Boekbespreking

19 november

CONTACTBIJEENKOMST

Dienstencentrum ‘De Schutse’, Oldenoert 32, Leek

13.30 uur

Boekbespreking

20 november

JONGEREN- OUDEREN GESPREKSGROEP

Zandumerweg 25, Oldekerk

19.45 uur

Zie toelichting hieronder

 

 

CONTACTBIJEENKOMSTEN:

Voor bezinning op het leven willen wij met elkaar in gesprek gaan over allerlei levensthema’s.

We nemen verhalen uit de bijbel, artikelen uit de krant, een film of poëzie als uitgangspunt.

Een ieder is welkom.

Op 19 november bespreken we een hoofdstuk uit Liberaal christendom , hoofdstuk 11

‘Een gebed na het gebed’ van Klaas Douwes

 

JONGEREN-OUDEREN GESPREKSGROEP

Deze gespreksgroep komt zo’n 6 keer per jaar bij elkaar en bespreekt uiteenlopende onderwerpen.

Voor deelname neem contact op met Simone van der Laan: simonevdlaan@tele2.nl