ACTIVITEITEN 2019

 

 

Datum

 

Locatie

Tijd

Opmerking

24 januari

JONGEREN- OUDEREN GESPREKSGROEP

’t Pad 13 in Niebert

19.45 uur

Voor deelname neem contact op met Simone van der Laan

simonevdlaan@tele2.nl

28 januari

CONTACTBIJEENKOMST

Dienstencentrum ‘De Schutse’, Oldenoert 32, Leek

13.30 uur

Deze bijeenkomst gaat vanwege ziekte van de voorgangster niet door!

17 maart

LEZING OVER PIETER BRUEGHEL’ DE OUDE

Witte Kerkje Haren

15.00 uur

Organisatie VVP Groningen

Zie informatie hieronder

1 april

CONTACTBIJEENKOMST

Dorpshuis de Rotonde, Niekerk

19.45 uur

We bespreken een film of documentaire.

20 mei

NAPRATEN  OVER DE DIENST

Barckemalaan 34, Tolbert

13.30 uur

 

 

 

 

 

 

7 juli

ZOMERREISJE

Dienst elders met aansluitend een reisje

10.30 uur

 

1 september

PROVINCIALE BUITENDAG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieter Brueghel' in Witte Kerkje.

Op zondag 17 maart vanaf 15.00 uur houdt kunsthistorica Sophie Oosterwijk een lezing met lichtbeelden over 'Bijbelse en boerse taferelen; de kunst van Pieter Brueghel de Oude'. We kennen Pieter Brueghel de Oude (overleden in 1569) waarschijnlijk het beste als de schilder van kleurige taferelen van het boerenleven met feestvierende en dansende figuren. Brueghels werk is echter verre van alleen maar vrolijk en naief. Hij schilderde ook de harde kant van het boerenleven, alsmede bijbelse voorstellingen waarin het landschap een grote rol speelt. Zijn werk was zeer gezocht onder rijke kunstverzamelaars en veel ervan kwam uiteindelijk terecht bij de keizerlijke collectie in Wenen. De laatste jaren van zijn leven woonde Brueghel in Brussel tijdens een periode van religieuze en politieke onrust, die soms terug te vinden is in zijn werk. In de lezing van Sophie Oosterwijk leren we Brueghel kennen als een veelzijdig kunstenaar die veel meer was dan alleen maar een 'boerenschilder'.

De toegang tot de lezing is vrij, met een collecte aan de uitgang..

 

CONTACTBIJEENKOMSTEN:

Voor bezinning op het leven gaan wij met elkaar in gesprek  over allerlei levensthema’s.

We nemen verhalen uit de bijbel, artikelen uit de krant, een film of poëzie als uitgangspunt.

Een ieder is welkom.

 

JONGEREN-OUDEREN GESPREKSGROEP

Deze gespreksgroep komt zo’n 8 keer per jaar bij elkaar en bespreekt uiteenlopende onderwerpen.

Voor deelname neem contact op met Simone van der Laan: simonevdlaan@tele2.nl