ACTIVITEITEN 2019

 

 

Datum

 

Locatie

Tijd

Opmerking

24 januari

JONGEREN- OUDEREN GESPREKSGROEP

’t Pad 13 in Niebert

19.45 uur

Voor deelname neem contact op met Simone van der Laan

simonevdlaan@tele2.nl

28 januari

CONTACTBIJEENKOMST

Dienstencentrum ‘De Schutse’, Oldenoert 32, Leek

13.30 uur

Deze bijeenkomst gaat vanwege ziekte van de voorgangster niet door!

17 maart

LEZING OVER PIETER BRUEGHEL’ DE OUDE

Witte Kerkje Haren

15.00 uur

Organisatie VVP Groningen

 

1 april

CONTACTBIJEENKOMST

Dorpshuis de Rotonde, Niekerk

19.45 uur

We bespreken een film of documentaire.

25 april

JONGEREN- OUDEREN GESPREKSGROEP

Fransumerweg 2 in Fransum

19.45 uur

Voor deelname neem contact op met Simone van der Laan

simonevdlaan@tele2.nl

13 mei

LEDENVERGADERING VVP GRONINGEN

Witte Kerkje Haren

19.30 uur

Na de pauze  zal architect Maria Staal  ons vertellen  over de architectuur van na de Tweede Wereldoorlog   en haar verhaal met  beelden toelichten.

20 mei

NAPRATEN  OVER DE DIENST

wordt bekend gemaakt op 19 mei

14.00 uur

 

6 juni

JONGEREN- OUDEREN GESPREKSGROEP

Zandumerweg 25, Oldekerk

19.45 uur

Voor deelname neem contact op met Simone van der Laan

simonevdlaan@tele2.nl

7 juli

ZOMERREISJE

Dienst in Oudeschans met aansluitend een museumbezoek

10.30 uur

Na de dienst gaan we naar het museum in Bellingwolde voor lunch en rondleiding.

Zie voor alle info:

 zomerreisje informatie.pdf

1 september

PROVINCIALE BUITENDAG

Petrus en Pauluskerk Usquert

 

Organisatie VVP Groningen

 

6 oktober

BEGROTINGSVERGADERING

Kerk Marum

 

Aansluitend aan de dienst.

14 oktober

CONTACTBIJEENKOMST

Dorpshuis de Rotonde, Niekerk

13.30 uur

 

11 of 18 november

CONTACTBIJEENKOMST

Dienstencentrum ‘De Schutse’, Oldenoert 32, Leek

19.45 uur

 

 

 

CONTACTBIJEENKOMSTEN:

Voor bezinning op het leven gaan wij met elkaar in gesprek  over allerlei levensthema’s.

We nemen verhalen uit de bijbel, artikelen uit de krant, een film of poëzie als uitgangspunt.

Een ieder is welkom.

 

JONGEREN-OUDEREN GESPREKSGROEP

Deze gespreksgroep komt zo’n 8 keer per jaar bij elkaar en bespreekt uiteenlopende onderwerpen.

Voor deelname neem contact op met Simone van der Laan: simonevdlaan@tele2.nl