Toelichting Collectedoel 2019.

 

In het jaar 2019 gaan de collectegelden van de VGW naar het Alzheimercafé Zuidelijk Westerkwartier.

Na afloop van de dienst van 10 februari gaf de heer Paul Tameling van deze organisatie een toelichting op hun activiteiten.

Maar niet nadat hij eerst wat algemene gegevens over de ziekte Alzheimer had genoemd:

- Eén op de drie mensen krijgt last van deze ziekte; dit is zeer zwaar voor de mantelzorgers.

- Een mantelzorger houdt het zo’n 5 jaar vol.

- Er is in Nederland geen officiële instantie/instituut die zich bezighoudt met de ondersteuning of opvang van mantelzorgers. 

Het Alzheimer Café is voor de ondersteuning van mantelzorgers, dus niet voor de patiënten zelf. Er is in Leek één keer per maand een bijeenkomst  waarop zo’n 60-70 mensen afkomen. In Zuidhorn is verder elke maand een bijeenkomst en in Marum en Grootegast elk twee keer per jaar. Tijdens zo’n bijeenkomst wordt bijvoorbeeld een lezing over een geneesmiddel gegeven of over de vraag “Tot de dood ons scheidt?” Ervaringen van de mantelzorgers worden uitgewisseld onder leiding van daartoe opgeleide gespreksleiders. Daarnaast worden door het Café lezingen gegeven aan gemeenten of bedrijven als winkels over hoe om te gaan met dementerenden.

Het Alzheimer Café moet zelf de voor de activiteiten benodigde financiën zien te verkrijgen.  Na afloop van elke bijeenkomst wordt een collecte gehouden of er zijn andere collectes. Verder is er één keer per jaar een sponsorloop en is men afhankelijk van donaties als die van de VGW. De landelijke stichting Alzheimer Nederland is er voor cursussen, foldermateriaal en onderzoek , maar ondersteunt niet de activiteiten van de afdelingen.

Alzheimer Café Zuidelijk Westerkwartier wil graag een winkeltje opzetten voor ‘domotica’, elektronische hulpmiddelen die de mantelzorger kunnen ondersteunen. De bijeenkomsten in Leek zijn in de Schutze. Nu de organisatie daarvan is gewijzigd lijkt in de locatie vooralsnog geen wijziging te komen.

Na afloop van zijn toelichting had de heer Tameling foldermateriaal beschikbaar met informatie over o.a. dementie en de digitale Alzheimer assistent.

 

 

 

Stichting Hartekind ontvangt cheque van Vrijzinnig Westerkwartier.

 

De Stichting Hartekind ontving op 6 januari 2019 een cheque met de opbrengsten van de collectes van Vrijzinnig Westerkwartier. Dit gebeurde na afloop van de Nieuwjaarsdienst in de Romaanse Kerk in Marum. Irene de Wit nam namens de Stichting de cheque in ontvangst en was verheugd over de bijdrage. De Stichting Hartekind is in 2008 op gericht om ervoor te zorgen dat de groeiende groep kinderen met een aangeboren hartafwijking de zorg en aandacht krijgt die ze verdient. De doelstellingen van de Stichting zijn het vergroten van de overlevingskansen en het verbeteren van de kwaliteit van leven van 'hartekinderen’.

Vrijzinnig Westerkwartier kiest elk jaar een goed doel voor haar collectegelden. Dit jaar zal dat het regionale Alzheimer Café zijn.

 

 

 

 

Contactbijeenkomsten

Op 19 november 2018 was de tweede contactbijeenkomst. Toen kwam aan de orde het hoofdstuk ‘Een gebed na het gebed’ van Klaas Douwes uit het boek Liberaal Christendom.  Van tevoren kregen we de tekst van dit hoofdstuk per mail toegezonden. Tijdens de bijeenkomst lazen we sommige delen ervan nog eens hardop door. Vragen die we onszelf stelden naar aanleiding ervan waren:

Wat maakt een gebed tot een gebed? Wat is bidden eigenlijk? Bidden we zelf wel eens?

Bidden we voorafgaand aan iets wat je gaat doen; als het ware een focus er op: eten, school, vergadering.

Is het misschien ook iets van verantwoordelijkheid overdragen? Of het leggen van en verbinding met de wereld om je heen?

Naast nog enkele andere aspecten van bidden gaven we tot slot aan hoe eenieder de stilte in een gebed ervaart.

 

Op 15 oktober 2018 hadden we de eerste bijeenkomst van dit najaar. We bespraken het hoofdstuk ‘Stress’ uit het boek “Stand-up theology” van Tim Vreugdenhil. Hij beschrijft in dit hoofdstuk dat we in de huidige tijd niet of nauwelijks meer rust nemen. Hoe men geworden is tot ondernemers in zelfontplooiing of manager van je eigen geluk; er zit geen stopknop meer op. We vroegen ons af waar onze stopknop zit. En of een sabbatical nodig is of een luxe? En wat zie je als je jezelf tegenkomt? Vreugdenhil maakt de stap naar het bijbelse scheppingsverhaal waarin God na iedere stap rust neemt en ook op de zevende dag. De rust is onderdeel van het werk; zonder rust is het werk niet af. Het tekstgedeelte waarin hij ingaat op de rol van Jezus vonden we wat onbegrijpelijk. En riep de vraag op: hoe kijk je tegen Jezus aan. Genoeg vragen dus om er weer een boeiende en inspirerende avond van te maken!

Zie ook: https://www.timvreugdenhil.nl/

 

 

 

 

Zomerreisje Peize en Eelde.

 

Tijdens ons zomerreisje op 10 juli 2018 bezochten we natuurgebied ‘de Onlanden’ en Museum ‘De Buitenplaats’.

Kijk voor een verslagje met foto’s:  ZOMERREISJE 2018.pdf