Contactbijeenkomsten

Op 19 november was de tweede contactbijeenkomst. Toen kwam aan de orde het hoofdstuk ‘Een gebed na het gebed’ van Klaas Douwes uit het boek Liberaal Christendom.  Van tevoren kregen we de tekst van dit hoofdstuk per mail toegezonden. Tijdens de bijeenkomst lazen we sommige delen ervan nog eens hardop door. Vragen die we onszelf stelden naar aanleiding ervan waren:

Wat maakt een gebed tot een gebed? Wat is bidden eigenlijk? Bidden we zelf wel eens?

Bidden we voorafgaand aan iets wat je gaat doen; als het ware een focus er op: eten, school, vergadering.

Is het misschien ook iets van verantwoordelijkheid overdragen? Of het leggen van en verbinding met de wereld om je heen?

Naast nog enkele andere aspecten van bidden gaven we tot slot aan hoe eenieder de stilte in een gebed ervaart.

 

Op 15 oktober hadden we de eerste bijeenkomst van dit najaar. We bespraken het hoofdstuk ‘Stress’ uit het boek “Stand-up theology” van Tim Vreugdenhil. Hij beschrijft in dit hoofdstuk dat we in de huidige tijd niet of nauwelijks meer rust nemen. Hoe men geworden is tot ondernemers in zelfontplooiing of manager van je eigen geluk; er zit geen stopknop meer op. We vroegen ons af waar onze stopknop zit. En of een sabbatical nodig is of een luxe? En wat zie je als je jezelf tegenkomt? Vreugdenhil maakt de stap naar het bijbelse scheppingsverhaal waarin God na iedere stap rust neemt en ook op de zevende dag. De rust is onderdeel van het werk; zonder rust is het werk niet af. Het tekstgedeelte waarin hij ingaat op de rol van Jezus vonden we wat onbegrijpelijk. En riep de vraag op: hoe kijk je tegen Jezus aan. Genoeg vragen dus om er weer een boeiende en inspirerende avond van te maken!

Zie ook: https://www.timvreugdenhil.nl/

 

 

 

 

Zomerreisje Peize en Eelde.

 

Tijdens ons zomerreisje op 10 juli 2018 bezochten we natuurgebied ‘de Onlanden’ en Museum ‘De Buitenplaats’.

Kijk voor een verslagje met foto’s:  ZOMERREISJE 2018.pdf